ติดต่อเรา

picture_resize

สำนักงานท่องเที่ยวศูนย์การทหารราบ (ค่ายธนะรัชต์)

ที่ตั้ง ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์


สำนักงานโทร. ————

ภายใน ทบ. โทร.  54273

เบอร์สำนักงาน      032 – 555158

มือถือ  084 – 1063250     ร.ต.อุดม เภาศรี

              087 – 2209909   จ.ส.ต.ชาติ วิเชียร


E-mail : tanarat_tour@hotmail.com


mailto : admin@tourtanarat.com

ADMIN : จ.ส.อ.สุชาติ  แสนมี

map