ติดต่อเรา

picture_resize

สำนักงานท่องเที่ยวศูนย์การทหารราบ (ค่ายธนะรัชต์)

ที่ตั้ง ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์


มือถือ  080 – 9430996   สำนักงานท่องเที่ยว

             094 – 7429955    ร้อยโท ธรรศฌ์ปกรณ์  สุวรรณเทพ

              093 – 6069909   จ่าสิบเอก ชาติ วิเชียร

สำนักงานโทร. 032-621730

ภายใน ทบ. โทร. 54273


E-mail : tanarat_tour@hotmail.com


mailto : admin@tourtanarat.com

ADMIN : จ.ส.อ.สุชาติ  แสนมี

map