กิจกรรมชมอนุสรสถาน ฯพลฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

กิจกรรมชมอนุสรสถาน ฯพลฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

001_resize 375704_500018246690362_1261724603_n2_resize 406023_3846115744889_1877188946_n1_resize 575819_3846113544834_1610738033_n1_resizeIMG_1368