«

»

ส.ค. 18

สำนักนิติการ สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 10 ส.ค. 2566 นายวชิรพันธ์ นาคก้อน ผอ.สำนักนิติกร สป.ศธ. ได้นำข้าราชการมาทัศนะศึกษาภายในพื้นที่ค่ายธนะรัชต์ และได้ขอเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้.-

🔵วางพวงมาลา อนุสาวรีย์ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ : เป็นการแสดงความเคารพต่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้สร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติ อาทิ

🎯นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของไทย

🎯จัดตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

🎯จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 1 ซึ่งเป็นแผนแม่บทที่รัฐบาลสมัยต่อมาได้ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน

🎯ก่อสร้างสถาบันการศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานจากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7, จัดสร้างสถานีอนามัยและโรงพยาบาลในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค

🎯ฟื้นฟูพระราชพิธีสำคัญเพื่อยกย่องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น พระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารค, พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพ เป็นต้น

🎯ออกกฎหมายปราบปรามนักเลงและการค้าประเวณี กฎหมายยกเลิกการเสพและจำหน่ายฝิ่นโดยเด็ดขาด

🎯เป็นผู้ก่อตั้ง ธนาคารทหารไทย ,บริษัท ทิพยประกันภัย, องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

🔵ชมอนุสรณ์สถาน จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

🔵ชมพิพิธภัณฑ์ทหารราบ : ที่รวบรวมอาวุธยุทโธปกรณ์ และเครื่องแต่งกายทหารตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ลานพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และส่วนที่ 2 พิพิธภัณฑ์ทหารราบ แบ่งออกเป็น 6 ห้อง ได้แก่ ห้องตำนานพระบิดาแห่งทหารราบไทย, ห้องตำนานทหารราบไทย, ห้องการแต่งกาย, ห้องอาวุธยุทโธปกรณ์, ห้องวีรกรรมทหารราบ และห้องพระบารมีปกเกล้า

🔵บรรยาย “อุดมการณ์รักชาติ”

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>