Monthly Archive: กันยายน 2022

ก.ย. 14

โรงเรียน ราชินีบูรณะ นครปฐม

สง.ทท.ศร. จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับ ม.4 โรงเรียนราช …

Continue reading »

ก.ย. 14

เทศบาลเมืองกะทู้

สง.ทท.ศร. สนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กั …

Continue reading »

ก.ย. 14

อบต.วิเศษไชยชาญ

สง.ทท.ศร. สนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กั …

Continue reading »

ก.ย. 14

ฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่ กองพันนักเรียนจู่โจมฯ

สง.ทท.ศร. สนับสนุนการฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่ หน่วย พัน. …

Continue reading »

ก.ย. 14

สัมมนาผู้ประสานงาน

การเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของ สง.ทท.ศร. …

Continue reading »