Daily Archive: 19/03/2018

มี.ค. 19

สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จัดการฝึ …

Continue reading »

มี.ค. 19

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.61  สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) สนับสนุ …

Continue reading »