Monthly Archive: มีนาคม 2018

มี.ค. 19

สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จัดการฝึ …

Continue reading »

มี.ค. 19

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.61  สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) สนับสนุ …

Continue reading »

มี.ค. 11

MARKEM-IMAJE

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.61 จัดกิจกรรมให้กับบริษัท markem-ima …

Continue reading »