Category Archive: ภาพกิจกรรมกลุ่ม

ส.ค. 17

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.61 จัดกิจกรรมให้คณะผู้บริหารจากกระทร …

Continue reading »

ส.ค. 17

หัวหิน กอล์ฟ วิว

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.61 จัดกิจกรรมให้พนักงาน หัวหินกอล์ฟว …

Continue reading »

ส.ค. 17

มรภ.เพชรบุรี (ปฐมวัย)

เมื่อวันที่ 9-11 ก.ค.61 จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา มรภ.เพ …

Continue reading »

ก.ค. 08

เทศบาลตำบลปราสาททอง

เมื่อวันที่ 20  มิ.ย.61 ฝึกเจ้าหน้าที่นักดับเพลิงของเทศ …

Continue reading »

มิ.ย. 19

บริษัท แอ๊คเค้าซูโลชั่น จำกัด

วันที่ 17 มิ.ย.61 เวลา 0900-1200 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์ …

Continue reading »

มิ.ย. 19

นศ.เปิดโลกสัตว์น้ำ CPF

เมื่อวันที่ 16-17 มิ.ย.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จัดกิ …

Continue reading »

มิ.ย. 19

มรภ.เพชรบุรี

วันที่ 4-6 มิ.ย.61 จัดการฝึกอบรมให้กับ นศ.มหาวิทยาลัยรา …

Continue reading »

พ.ค. 19

สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์)

เมื่อวันที่  11  พ.ค.61 พ.อ.ชัยพร  อวยพร หน.สง.ทท.ศร.(ค …

Continue reading »

พ.ค. 19

บริษัท มาเก็ตเซริ์ฟ จำกัด

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.61 บริษัท มาเก็ตเซริ์ฟ จำกัด  นำพนัก …

Continue reading »

พ.ค. 07

ธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 5-6 พ.ค.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จัดกิจกร …

Continue reading »

Page 4 of 14« First...23456...10...Last »