Category Archive: ภาพกิจกรรมกลุ่ม

ส.ค. 17

พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร.

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.61 จัดกิจกรรมให้กับกำลังพลของ พัน.นนส …

Continue reading »

ส.ค. 17

อบต.หนองปรือ จว.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.61 จัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ อบต.หนองป …

Continue reading »

ส.ค. 17

อบต.ตาขัน

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 จัดกิจกรรมให้ อบต.ตาขัน จว.ระยอง

ส.ค. 17

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.61 จัดกิจกรรมให้คณะผู้บริหารจากกระทร …

Continue reading »

ส.ค. 17

หัวหิน กอล์ฟ วิว

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.61 จัดกิจกรรมให้พนักงาน หัวหินกอล์ฟว …

Continue reading »

ส.ค. 17

มรภ.เพชรบุรี (ปฐมวัย)

เมื่อวันที่ 9-11 ก.ค.61 จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา มรภ.เพ …

Continue reading »

ก.ค. 08

เทศบาลตำบลปราสาททอง

เมื่อวันที่ 20  มิ.ย.61 ฝึกเจ้าหน้าที่นักดับเพลิงของเทศ …

Continue reading »

มิ.ย. 19

บริษัท แอ๊คเค้าซูโลชั่น จำกัด

วันที่ 17 มิ.ย.61 เวลา 0900-1200 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์ …

Continue reading »

มิ.ย. 19

นศ.เปิดโลกสัตว์น้ำ CPF

เมื่อวันที่ 16-17 มิ.ย.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จัดกิ …

Continue reading »

มิ.ย. 19

มรภ.เพชรบุรี

วันที่ 4-6 มิ.ย.61 จัดการฝึกอบรมให้กับ นศ.มหาวิทยาลัยรา …

Continue reading »

Page 3 of 1412345...10...Last »