Category Archive: ภาพกิจกรรมกลุ่ม

พ.ค. 19

บริษัท มาเก็ตเซริ์ฟ จำกัด

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.61 บริษัท มาเก็ตเซริ์ฟ จำกัด  นำพนัก …

Continue reading »

พ.ค. 07

ธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 5-6 พ.ค.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จัดกิจกร …

Continue reading »

พ.ค. 07

สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 2 (วันที่ 3)

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จัดกิจกรรม …

Continue reading »

พ.ค. 07

สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 2 (วันที่ 2)

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จัดกิจกรรม …

Continue reading »

พ.ค. 01

สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 2 (วันที่ 1)

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จัดกิจกรรม …

Continue reading »

เม.ย. 01

ธนาคารทิสโก้

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จัดทริปก …

Continue reading »

เม.ย. 01

อคาเดมี่ชุมพร

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จัดทริปก …

Continue reading »

เม.ย. 01

นักกีฬายิงปืน ทบ. (ทีม C)

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) สนับสนุน …

Continue reading »

มี.ค. 19

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.61  สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) สนับสนุ …

Continue reading »

มี.ค. 11

MARKEM-IMAJE

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.61 จัดกิจกรรมให้กับบริษัท markem-ima …

Continue reading »

Page 10 of 20« First...89101112...20...Last »