Category Archive: ไม่มีหมวดหมู่

เม.ย. 01

โครงการเยาวชนคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.61 ศูนย์การทหารราบ จัดโครงการอบรมเย …

Continue reading »

เม.ย. 01

อบต.บางวัน จว.พังงา

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จนท.เสนา …

Continue reading »

เม.ย. 01

ฝ่ายปกครองอำเภอผักไห่

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จัดทริปก …

Continue reading »

มี.ค. 19

สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จัดการฝึ …

Continue reading »

ธ.ค. 02

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.60 – 1 ธ.ค.60 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์ …

Continue reading »

ต.ค. 11

นร.นานาชาติ บางกอกเพรพ

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.60  สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) สนับสนุน …

Continue reading »

มิ.ย. 26

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.60 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำ …

Continue reading »

มี.ค. 15

อบต.สำนักทอง จว.ระยอง

วันที่ 15 มี.ค.60 อบต.สำนักทอง จว.ระยอง นำสมาชิก อปพร. …

Continue reading »

มี.ค. 15

บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จำกัด

วันที่ 7 – 9  มี.ค.60 บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จำกัด …

Continue reading »

พ.ย. 27

ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

เมื่อวันที่ 24 – 26 พ.ย.59 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษ …

Continue reading »

Page 2 of 3123