สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จัดการฝึ …

Read more

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.61  สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) สนับสนุ …

Read more

MARKEM-IMAJE

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.61 จัดกิจกรรมให้กับบริษัท markem-ima …

Read more

อบต.บ่อแสน

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.61  สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) สนับสนุน …

Read more

ศอพท.

วันที่ 16 ก.พ.61   พ.อ.ชัยพร อวยพร ผบ.กรม นร.รร.ร.ศร./ห …

Read more

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

เมื่อวันที่ 12-14 ก.พ.61  สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) สนับส …

Read more

wgm (good time traveler)

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.61 เวลา 1200-1600 น. สง.ทท.ศร.(ค่ายธน …

Read more

ประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยว

วันที่ 30 ม.ค.61 คณะกรรมการบริหารงานส่งเสริมการท่องเที่ …

Read more