• โอมมม งูก็มา.... การดำรงชีพในป่า

มัคคุเทศก์ในหน่วยทหาร ศร.

วันที่ 27 เม.ย. 65 ศูนย์การทหารราบได้นำมัคคุเทศก์น้อย ศ …

Read more

มัคคุเทศก์น้อย 3 ภาษา (รับใบประกาศ)

วันที่ 22 เม.ย. 65 พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร “ …

Read more

มัคคุเทศก์น้อย 3 ภาษา (อังกฤษ)

วันที่ 21 เม.ย. 65 ภาพบรรยากาศการสอบประเมินผลภาษาอังกฤษ …

Read more

มัคคุเทศก์น้อย 3 ภาษา (จีน)

วันที่ 20 เม.ย. 65 ภาพบรรยากาศการสอบประเมินผลภาษาจีน โค …

Read more

อบต.คลองตะเกรา

เมื่อ 29 มี.ค. 65 อบต.คลองตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา นำ อปพร. …

Read more

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เมื่อ 20 ธ.ค. 64 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทร …

Read more

อบรมการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวห้วง COVID-19

เมื่อ 23-25 พ.ย. 64 สำนักงานท่องเที่ยว ศูนย์การทหารราบ …

Read more

เมื่อ 19 พ.ย. 64 พันโท ยุทธกร คำจุลลา รองหัวหน้าสำนักงา …

Read more