ยศ.ทบ.

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.61 คณะข้าราชการและครอบครัว ยศ.ทบ. เข …

Read more

สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์)

เมื่อวันที่  11  พ.ค.61 พ.อ.ชัยพร  อวยพร หน.สง.ทท.ศร.(ค …

Read more

บริษัท มาเก็ตเซริ์ฟ จำกัด

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.61 บริษัท มาเก็ตเซริ์ฟ จำกัด  นำพนัก …

Read more

ธนาคารออมสิน เขตเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 5-6 พ.ค.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จัดกิจกร …

Read more

สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 2 (วันที่ 3)

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จัดกิจกรรม …

Read more

สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 2 (วันที่ 2)

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จัดกิจกรรม …

Read more

สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 2 (วันที่ 1)

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จัดกิจกรรม …

Read more

คณะคุณสุวรรณ สิริโกสินทร์

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จัดทริปก …

Read more