หอวัง นนทบุรี

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 62  คณะครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ห …

Read more

อบรมมัคคุเทศก์

เมื่อวันที่ 22-24 ม.ค. 62 สำนักงานท่องเที่ยว ค่ายธนะรัช …

Read more

สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 62 จัดการฝึกให้กับข้าราชการใหม่ของ …

Read more

โรงเรียนรัชตะวิทยา จ.ยะลา

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 61 คณะครูโรงเรียนรัชตะวิทยา อ.เมือง …

Read more

Bike Thasadej 2018

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 0930 เทศบาลเขาน้อย ร่วมกับ …

Read more

อบต.แกลง

เมื่อวันที่ 7-8 ธ.ค. อบต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง นำสมาชิก …

Read more

ขสมก.สาย 60

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 61 คณะ ขสมก. สาย 60 นำโดย พี่แจ๊ค ส …

Read more

นักรบอสังหาริมทรัพย์

เมื่อวันที่ 24-25 พ.ย. 61 บริษัท ไทยเอเชีย เอดูเคชั่น จ …

Read more