เทศบาลตำบลปราสาททอง

เมื่อวันที่ 3-4 พ.ค. 62 ทต.ปราสาททองนำเยาวชนเข้าร่วมโคร …

Read more

อบต.ท่าชนะ

เมื่อวันที่ 29 – 30 เม.ย. 62 อบต.ท่าอยู่ จ.พังงา …

Read more

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เมื่อวันที่ 22-25 เม.ย. 62 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง …

Read more

สปก.

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. สปก. นำเจ้าหน้าที่มาจัดกิจกรรมการท …

Read more

อบต.ท่าชนะ

เมื่อวันที่ 26-27 มี.ค. 62 อบต.ท่าชนะนำ อปพร. ฝึกการตั้ …

Read more

บริษัท แชมป์ จำกัด

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 62 บริษัท แชมป์ จำกัด นำพนักงานมาจั …

Read more

อบต.ท่ามะเฟือง

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 62 อบต.ท่ามะเฟือง จ.อุตรดิตถ์ นำเจ้ …

Read more

อบต.ทับมา

เทศบาลตำบลทับมา นำสมาชิกผู้สูงวัย มาจัดกิจกรรมนันทนาการ …

Read more