คณะคุณสุวรรณ สิริโกสินทร์

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จัดทริปก …

Read more

ธนาคารทิสโก้

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จัดทริปก …

Read more

อคาเดมี่ชุมพร

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จัดทริปก …

Read more

โครงการเยาวชนคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.61 ศูนย์การทหารราบ จัดโครงการอบรมเย …

Read more

อบต.บางวัน จว.พังงา

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จนท.เสนา …

Read more

ฝ่ายปกครองอำเภอผักไห่

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จัดทริปก …

Read more

นักกีฬายิงปืน ทบ. (ทีม C)

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) สนับสนุน …

Read more

สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จัดการฝึ …

Read more