ธนาคารทิสโก้

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.61  สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) สนับสนุน …

Read more

โรงเรียนศรียาภัย จว.ชุมพร

เมื่อวันที่ 17-19 ม.ค.61  สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) สนับส …

Read more

กศน.ปราณบุรี

เมื่อวันที่ 10-12 ม.ค.61  สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) สนับส …

Read more

ธกส.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.60 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) ให้การสนั …

Read more

โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา

เมื่อวันที่ 21-22  ธ.ค.60 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) สนับส …

Read more

บริษัท คุ้มครองผู้ประกันภัย จำกัด

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.60  สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) สนับสนุน …

Read more

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

เมื่อวันที่ 13-15 ธ.ค.60 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) สนับสน …

Read more

โรงแรมดั่งเดิม

เมื่อวันที่ 3-4 ธ.ค.60  สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) สนับสนุ …

Read more