อบต.บ่อแสน

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.61  สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) สนับสนุน …

Read more

ศอพท.

วันที่ 16 ก.พ.61   พ.อ.ชัยพร อวยพร ผบ.กรม นร.รร.ร.ศร./ห …

Read more

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

เมื่อวันที่ 12-14 ก.พ.61  สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) สนับส …

Read more

wgm (good time traveler)

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.61 เวลา 1200-1600 น. สง.ทท.ศร.(ค่ายธน …

Read more

ประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยว

วันที่ 30 ม.ค.61 คณะกรรมการบริหารงานส่งเสริมการท่องเที่ …

Read more

บวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 ม.ค.61 ศูนย์การทหารราบโดยแผนกวิชาการจู่โจมและ …

Read more

ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา+ปากน้ำปราณบุรี

เมื่อวันที่ 24-26 ม.ค.61  สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) สนับส …

Read more

ธนาคารทิสโก้

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.61  สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) สนับสนุน …

Read more