ข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 19 (ทส.)

วันที่ 15-19 พ.ย.60 สง.ทท.ศร. ให้การสนับสนุนกิจกรรมให้ก …

Read more

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 13-15 พ.ย.60 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) โดย พั …

Read more

บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด

เมื่อวันที่ 6-9 พ.ย.60  สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) สนับสนุ …

Read more

อมาโด้ กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 18  ต.ค.60  สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) สนับสนุ …

Read more

นร.นานาชาติ บางกอกเพรพ

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.60  สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) สนับสนุน …

Read more

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา

เมื่อวันที่ 3-5 ต.ค.60 กองพันนักเรียนการจู่โจมและส่งทาง …

Read more

Evason Hua Hin ชุดที่ 4

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.60  สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) สนับสนุนก …

Read more

Evason Hua Hin ชุดที่ 3

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.60  สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) สนับสนุนก …

Read more