สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 62 จัดการฝึกให้กับข้าราชการใหม่ของ …

Read more

โรงเรียนรัชตะวิทยา จ.ยะลา

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 61 คณะครูโรงเรียนรัชตะวิทยา อ.เมือง …

Read more

Bike Thasadej 2018

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 0930 เทศบาลเขาน้อย ร่วมกับ …

Read more

อบต.แกลง

เมื่อวันที่ 7-8 ธ.ค. อบต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง นำสมาชิก …

Read more

ขสมก.สาย 60

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 61 คณะ ขสมก. สาย 60 นำโดย พี่แจ๊ค ส …

Read more

นักรบอสังหาริมทรัพย์

เมื่อวันที่ 24-25 พ.ย. 61 บริษัท ไทยเอเชีย เอดูเคชั่น จ …

Read more

คุณวรรณา สิริโกสินทร์

เมื่อวันที 25 พ.ย. 61 คุณวรรณา สิริโกสินทร์ นำเพื่อนๆ ม …

Read more

PX ทบ.สาขาค่ายธนะรัชต์

PX ทบ.สาขาค่ายธนะรัชต์ ได้จัดโครงการ “ฝึกอบรมพัฒน …

Read more