บริษัท แอคโกร ประเทศไทย จำกัด

  เมื่อวันที่ 6 ก.ค.61 จัดกิจกรรมให้กับพนักงานบริษัท แอ …

Read more

เทศบาลตำบลปราสาททอง

เมื่อวันที่ 20  มิ.ย.61 ฝึกเจ้าหน้าที่นักดับเพลิงของเทศ …

Read more

กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด

วันที่ 23 มิ.ย.61 เวลา 0900-1700 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์ …

Read more

บริษัท แอ๊คเค้าซูโลชั่น จำกัด

วันที่ 17 มิ.ย.61 เวลา 0900-1200 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์ …

Read more

นศ.เปิดโลกสัตว์น้ำ CPF

เมื่อวันที่ 16-17 มิ.ย.61 สง.ทท.ศร.(ค่ายธนะรัชต์) จัดกิ …

Read more

บริษัท ดีม๊อคไซน์ จำกัด

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.61 บริษัท ดีม๊อคไซน์ จำกัด นำพนักงา …

Read more

มรภ.เพชรบุรี

วันที่ 4-6 มิ.ย.61 จัดการฝึกอบรมให้กับ นศ.มหาวิทยาลัยรา …

Read more

ยศ.ทบ.

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.61 คณะข้าราชการและครอบครัว ยศ.ทบ. เข …

Read more